Evolució del valor afegit brut (VAB) per sector

El VAB representa la riquesa generada en l’economia durant el període considerat i s’obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments, etc). El VAB es calcula directament a partir de l’activitat dels diferents sectors econòmics. L’àmbit geogràfic són els municipis més grans de 5.000 habitants i la resta de capitals de comarca.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiAgricultura 2020 Indústria 2020 Construcció 2020 Serveis 2020 Total 2020 Agricultura 2019 Construcció 2019 Indústria 2019 Serveis 2019 Total 2019 Agricultura 2018 Construcció 2018 Indústria 2018 Serveis 2018 Total 2018 Agricultura 2017 Construcció 2017 Indústria 2017 Serveis 2017 Total 2017 Agricultura 2016 Indústria 2016 Construcció 2016 Serveis 2016 Total 2016 Agricultura 2015 Indústria 2015 Construcció 2015 Serveis 2015 Total 2015 Agricultura 2014 Indústria 2014 Construcció 2014 Serveis 2014 Total 2014 Agricultura 2013 Indústria 2013 Construcció 2013 Serveis 2013 Total 2013 Agricultura 2012 Indústria 2012 Construcció 2012 Serveis 2012 Total 2012 Agricultura 2011 Indústria 2011 Construcció 2011 Serveis 2011 Total 2011 Agricultura 2010 Indústria 2010 Construcció 2010 Serveis 2010 Total 2010 Agricultura 2009 Indústria 2009 Construcció 2009 Serveis 2009 Total 2009 Agricultura 2008 Indústria 2008 Construcció 2008 Serveis 2008 Total 2008