Evolució de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

És un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que concurreixen en aquesta. Constitueix la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. L’àmbit geogràfic són els municipis més grans de 1.000 habitants.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiBase imposable per declarant (€) 2017 Declarants de l'IRPF 2017 € declarats (total de declaracions) 2017 Base imposable per declarant (€) 2016 € declarats (total de declaracions) 2016 Declarants de l'IRPF 2016 Base imposable per declarant (€) 2015 € declarats (total de declaracions) 2015 Declarants de l'IRPF 2015 Base imposable per declarant (€) 2014 € declarats (total de declaracions) 2014 Declarants de l'IRPF 2014 Base imposable per declarant (€) 2013 € declarats (total de declaracions) 2013 Declarants de l'IRPF 2013 Base imposable per declarant (€) 2012 Base imposable per declarant (€) 2011 Base imposable per declarant (€) 2010 Base imposable per declarant (€) 2009 Base imposable per declarant (€) 2008 Base imposable per declarant (€) 2007 Base imposable per declarant (€) 2006 Base imposable per declarant (€) 2005 Base imposable per declarant (€) 2004 Base imposable per declarant (€) 2003 Base imposable per declarant (€) 2002 Base imposable per declarant (€) 2001 Base imposable per declarant (€) 2000