Evolució de les pensions no contributives de la seguretat social

Les pensions no contributives s'adrecen a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats: la de jubilació i la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que han complert 65 anys, mentre que les d'invalidesa les reben les majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiInvalidesa (Nº) 2022 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2022 Jubilació (Nº) 2022 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2022 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2021 Jubilació (Nº) 2021 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2021 Invalidesa (Nº) 2021 Invalidesa (Nº) 2020 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2020 Jubilació (Nº) 2020 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2020 Invalidesa (Nº) 2019 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2019 Jubilació (Nº) 2019 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2019 Invalidesa (Nº) 2018 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2018 Jubilació (Nº) 2018 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2018 Invalidesa (Nº) 2017 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2017 Jubilació (Nº) 2017 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2017 Invalidesa (Nº) 2016 Invalidesa - Import mensual mitjà (euros) 2016 Jubilació (Nº) 2016 Jubilació - Import mensual mitjà (euros) 2016 Invalidesa (Nº) 2015 Invalidesa - Import anual (euros) 2015 Jubilació (Nº) 2015 Jubilació - Import anual (euros) 2015 Invalidesa (Nº) 2014 Invalidesa - Import anual (euros) 2014 Jubilació (Nº) 2014 Jubilació - Import anual (euros) 2014 Jubilació (Nº) 2013 Invalidesa (Nº) 2013 Jubilació - Import anual (euros) 2013 Invalidesa - Import anual (euros) 2013 Jubilació (Nº) 2012 Jubilació - Import anual (euros) 2012 Invalidesa (Nº) 2012 Invalidesa - Import anual (euros) 2012 Jubilació (Nº) 2011 Jubilació - Import anual (euros) 2011 Invalidesa (Nº) 2011 Invalidesa - Import anual (euros) 2011