Evolució de les pensions no contributives de la seguretat social

Les pensions no contributives s'adrecen a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats: la de jubilació i la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que han complert 65 anys, mentre que les d'invalidesa les reben les majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiJubilació (Nº) 2013 Invalidesa (Nº) 2013 Jubilació - Import anual (euros) 2013 Invalidesa - Import anual (euros) 2013 Jubilació (Nº) 2012 Jubilació - Import anual (euros) 2012 Invalidesa (Nº) 2012 Invalidesa - Import anual (euros) 2012 Jubilació (Nº) 2011 Jubilació - Import anual (euros) 2011 Invalidesa (Nº) 2011 Invalidesa - Import anual (euros) 2011