Nivell d'instrucció de la població de 16 anys o més

Població de més de 16 anys distribuïda pel nivell d’instrucció. El nivell d'instrucció fa referència al nivell més alt assolit per la persona.
(-) Dades no disponibles per a municipis de menys de 1.000 habitants
(..) menys de 10 unitats mostrals . No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiNo sap llegir o escriure 2015 Sense estudis 2015 ESO, EGB, Batx.elemental 2015 Batxillerat superior 2015 FP grau mitjà 2015 FP grau superior 2015 Diplomatura 2015 Llicenciatura i Doctorat 2015 TOTAL Població > 16 anys 2015 No sap llegir o escriure 2011 Sense estudis 2011 Estudis primaris 2011 ESO, EGB, Batx.elemental 2011 Batxillerat superior 2011 FP grau mitjà 2011 FP grau superior 2011 Diplomatura 2011 Grau Universitari 2011 Llicenciatura i Doctorat 2011 TOTAL Població > 16 anys 2011