Evolució censal de la població de 16 anys o més amb estudis postobligatoris

Població de més de 16 anys amb estudis postobligatoris. Els estudis postobligatoris agrupen els estudis de batxillerat superior, els estudis de Formació Professional de grau mitjà i grau superior, i els estudis universitaris.
(-) Dades no disponibles per a municipis de menys de 1.000 habitants
(..) menys de 10 unitats mostrals . No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiTOTAL 2011 Batxillerat superior 2011 Estudis FP 2011 Universitaris 2011 TOTAL 2001 Batxillerat superior 2001 Estudis FP 2001 Universitaris 2001