Evolució dels alumnes segons tipus d'ensenyament

Nombre d'alumnes matriculats als centres d'ensenyament segons nivell educatiu. La distribució dels alumnes es fa segons el municipi on el troba el centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.


Any:
 
Indicador:
Municipi2. Educació infantil (2n cicle) 2024 3. Educació primària 2024 4. ESO 2024 5. Batxillerat 2024 1. Educació infantil (1r cicle) 2023 2. Educació infantil (2n cicle) 2023 3. Educació primària 2023 4. ESO 2023 5. Batxillerat 2023 6. CFGM 2023 7. CFGS 2023 8. PQPI/PFI 2023 9. Educació especial 2023 TOTAL 2023 1. Educació infantil (1r cicle) 2022 2. Educació infantil (2n cicle) 2022 3. Educació primària 2022 4. ESO 2022 5. Batxillerat 2022 6. CFGM 2022 7. CFGS 2022 8. PQPI/PFI 2022 9. Educació especial 2022 TOTAL 2022 1. Educació infantil (1r cicle) 2021 2. Educació infantil (2n cicle) 2021 3. Educació primària 2021 4. ESO 2021 5. Batxillerat 2021 6. CFGM 2021 7. CFGS 2021 8. PQPI/PFI 2021 9. Educació especial 2021 TOTAL 2021 1. Educació infantil (1r cicle) 2020 2. Educació infantil (2n cicle) 2020 3. Educació primària 2020 4. ESO 2020 5. Batxillerat 2020 6. CFGM 2020 7. CFGS 2020 8. PQPI/PFI 2020 9. Educació especial 2020 TOTAL 2020 1. Educació infantil (1r cicle) 2019 2. Educació infantil (2n cicle) 2019 3. Educació primària 2019 4. ESO 2019 5. Batxillerat 2019 6. CFGM 2019 7. CFGS 2019 8. PQPI/PFI 2019 9. Educació especial 2019 TOTAL 2019 1. Educació infantil (1r cicle) 2018 2. Educació infantil (2n cicle) 2018 3. Educació primària 2018 4. ESO 2018 5. Batxillerat 2018 6. CFGM 2018 7. CFGS 2018 8. PQPI/PFI 2018 9. Educació especial 2018 TOTAL 2018 1. Educació infantil (1r cicle) 2017 2. Educació infantil (2n cicle) 2017 3. Educació primària 2017 4. ESO 2017 5. Batxillerat 2017 6. CFGM 2017 7. CFGS 2017 8. PQPI/PFI 2017 9. Educació especial 2017 TOTAL 2017 1. Educació infantil (1r cicle) 2016 2. Educació infantil (2n cicle) 2016 3. Educació primària 2016 4. ESO 2016 5. Batxillerat 2016 6. CFGM 2016 7. CFGS 2016 8. PQPI/PFI 2016 9. Educació especial 2016 TOTAL 2016 1. Educació infantil (1r cicle) 2015 2. Educació infantil (2n cicle) 2015 3. Educació primària 2015 4. ESO 2015 5. Batxillerat 2015 6. CFGM 2015 7. CFGS 2015 9. Educació especial 2015 8. PQPI/PFI 2015 TOTAL 2015 1. Educació infantil (1r cicle) 2014 2. Educació infantil (2n cicle) 2014 3. Educació primària 2014 4. ESO 2014 5. Batxillerat 2014 6. CFGM 2014 7. CFGS 2014 9. Educació especial 2014 8. PQPI/PFI 2014 TOTAL 2014 1. Educació infantil (1r cicle) 2013 2. Educació infantil (2n cicle) 2013 3. Educació primària 2013 4. ESO 2013 5. Batxillerat 2013 6. CFGM 2013 7. CFGS 2013 9. Educació especial 2013 8. PQPI/PFI 2013 TOTAL 2013 1. Educació infantil (1r cicle) 2012 2. Educació infantil (2n cicle) 2012 3. Educació primària 2012 4. ESO 2012 5. Batxillerat 2012 6. CFGM 2012 7. CFGS 2012 9. Educació especial 2012 8. PQPI/PFI 2012 TOTAL 2012