Nombre d'alumnes repetidors matriculats a ESO

Nombre d'alumnes matriculats a ESO que repeteixen el curs anterior. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiTotal Alumnes ESO 2015 No repetidors 2015 Repetidors 2015 % Repetidors 2015 Total Alumnes ESO 2014 No repetidors 2014 Repetidors 2014 % Repetidors 2014