Nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials

Nombre d'alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) registrats com alumnes amb necessitats educatives especials. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiAltres 2014 No NEE 2014 Situació social desfavorida 2014 Total NEE 2014 Discapacitat intel·lectual 2014 Altres alteracions greus de la personalitat 2014 Discapacitat motòrica 2014 Incorporació tardana 2014 Trastorn General del Desenvolupament (TGD) 2014 Discapacitat auditiva 2014 No informat 2014 Discapacitat visual 2014 Altes capacitats intel·lectuals 2014