Índex de sobreenvelliment

Relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 i més. S’expressa en tant per cent.
Càlcul: (població de 85 anys o més / població de 65 anys o més) *100
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona )

Any:

MunicipiDones 2017 Homes 2017 Total 2017 Homes 2016 Dones 2016 Total 2016 Homes 2015 Dones 2015 Total 2015 Homes 2014 Dones 2014 Total 2014 Homes 2013 Dones 2013 Total 2013