Nombre d'alumnes que finalitzen batxillerat per especialitat

Nombre d'alumnes que finalitzen els estudis de Batxillerat segons especialitat. Les especialitats es classifiquen en tres grans grups: arts, humanitats i ciències , i ciències i tecnologia. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiTotal 2014 Arts 2014 Humanitats i ciències 2014 Ciències i tecnologia 2014 Arts - % 2014 Humanitats i ciències - % 2014 Ciències i tecnologia - % 2014 Total 2012 Arts 2012 Humanitats i ciències 2012 Ciències i tecnologia 2012 Arts - % 2012 Humanitats i ciències - % 2012 Ciències i tecnologia - % 2012