Dimensió mitjana de les llars

Mitjana aritmètica dels membres que viuen a la llar.
Font: Idescat

Any:

Indicador:

MunicipiDimensió mitjana de les llars 2015 Dimensió mitjana de les llars 2001