Evolució dels habitatges iniciats de protecció oficial

Nombre d’habitatges que han obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d’Habitatges i Millora urbana hagi iniciat les promocions. Inclou també els habitatges iniciats del programa de remodelació de barris i, des del 2009, els estocs qualificats com a habitatges amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiIniciat 2018 Iniciat 2017 Iniciat 2016 Iniciat 2015 Iniciat 2014 Iniciat 2013 Iniciat 2012 Iniciat 2012 Iniciat 2011 Iniciat 2010 Iniciat 2009 Iniciat 2008 Iniciat 2007 Iniciat 2006 Iniciat 2005 Iniciat 2004 Iniciat 2003 Iniciat 2002