Evolució dels habitatges iniciats

Nombre d’habitatges que disposen dels expedients visats pels col•legis d’aparelladors.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiIniciats 2018 Iniciats 2017 Iniciats 2016 Iniciats 2015 Iniciats 2014 Iniciats 2013 Iniciats 2012 Iniciats 2011 Iniciats 2010 Iniciats 2009 Iniciats 2008 Iniciats 2007 Iniciats 2006 Iniciats 2005 Iniciats 2004 Iniciats 2003 Iniciats 2002 Iniciats 2001 Iniciats 2000 Iniciats 1999 Iniciats 1998 Iniciats 1997 Iniciats 1996 Iniciats 1995 Iniciats 1994 Iniciats 1993 Iniciats 1992 Iniciats 1991 Iniciats 1990