Establiments de turisme rural

Establiments situats en el medi natural, dins de nuclis de població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora de nucli), integrats en edificacions preexistents anteriors al 1950, que respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l'exigència de tranquil•litat i integració en el paisatge, en els termes i les condicions que prevegi a aquest efecte l'ordenació urbanística.
Es classifiquen en quatre grups: masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
Font: Hermes, Diputació de Barcelona. Xifra, Diputació de Girona


Any:
 
Indicador:
MunicipiCases poble compartides 2021 Cases poble independents 2021 Masies 2021 Masoveries 2021 Total 2021 Cases poble compartides 2020 Cases poble independents 2020 Masies 2020 Masoveries 2020 Total 2020 Cases poble compartides 2019 Cases poble independents 2019 Masies 2019 Masoveries 2019 Total 2019 Cases poble compartides 2018 Cases poble independents 2018 Masies 2018 Masoveries 2018 Total 2018 Cases poble compartides 2017 Cases poble independents 2017 Masies 2017 Masoveries 2017 Total 2017 Cases poble independents 2016 Masoveries 2016 Masies 2016 Cases poble compartides 2016 Total 2016 Cases poble independents 2015 Masoveries 2015 Masies 2015 Cases poble compartides 2015 Total 2015 Cases poble independents 2014 Masoveries 2014 Masies 2014 Cases poble compartides 2014 Total 2014 Cases poble independents 2013 Masoveries 2013 Masies 2013 Cases poble compartides 2013 Total 2013 Cases poble independents 2012 Masoveries 2012 Masies 2012 Cases poble compartides 2012 Total 2012 Cases poble independents 2011 Masies 2011 Masoveries 2011 Cases poble compartides 2011 Total 2011 Cases poble independents 2010 Masoveries 2010 Cases poble compartides 2010 Total 2010 Masies 2010