Evolució del producte interior brut (PIB)

El Producte Interior Brut mesura el resultat final de l’activitat de producció de les unitats productores en el territori i correspon al conjunt de béns i serveis produïts excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. S’anomena brut perquè en ell no es dedueixen les amortitzacions. L’àmbit geogràfic de les estimacions són els municipis més grans de 5.000 habitants i la resta de capitals de comarca.
Font: Idescat

Any:

MunicipiPIB (Milions d'euros). 2014 PIB per hab. (milers d'euros). 2014 PIB - Índex (Catalunya =100). 2014 PIB (Milions d'euros). 2013 PIB per hab. (milers d'euros). 2013 PIB - Índex (Catalunya =100). 2013 PIB (Milions d'euros). 2012 PIB per hab. (milers d'euros). 2012 PIB - Índex (Catalunya =100). 2012 PIB (Milions d'euros). 2011 PIB per hab. (milers d'euros). 2011 PIB - Índex (Catalunya =100). 2011 PIB (Milions d'euros). 2010 PIB per hab. (milers d'euros). 2010 PIB - Índex (Catalunya =100). 2010 PIB (Milions d'euros). 2009 PIB per hab. (milers d'euros). 2009 PIB - Índex (Catalunya =100). 2009 PIB (Milions d'euros). 2008 PIB per hab. (milers d'euros). 2008 PIB - Índex (Catalunya =100). 2008