Persones amb discapacitat reconegudes legalment

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que a 31 de desembre mantenen el reconeixement d’un grau de disminució superior al 32%.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 2022 Homes 2022 Total 2022 Homes 2021 Dones 2021 Total 2021 Homes 2020 Dones 2020 Total 2020 Homes 2019 Dones 2019 Total 2019 Homes 2018 Dones 2018 Total 2018 Homes 2017 Dones 2017 Total 2017 Homes 2016 Dones 2016 Total 2016 Homes 2014 Dones 2014 Total 2014 Homes 2013 Dones 2013 Total 2013 Homes 2012 Dones 2012 Total 2012