Evolució del nombre de centres segons tipus d'ensenyament

Nombre de centres d’ensenyament classificats per nivell educatiu. L’Educació Secundària inclou ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
Atès que la majoria dels centres de secundària imparteixen més d'un nivell, aquesta columna no és la suma de les anteriors.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació


Any:
 
Indicador:
Municipi1. Exclusius infantil 2018 2. Educació infantil i primària 2018 3. Educació infantil, primària i secundària 2018 4. Educació secundària 2018 4.1. Batxillerat 2018 4.2. CFGM 2018 4.3. CFGS 2018 5. PQPI/PFI 2018 6. Específics educació especial 2018 TOTAL 2018 1. Exclusius infantil 2017 2. Educació infantil i primària 2017 3. Educació infantil, primària i secundària 2017 4. Educació secundària 2017 4.1. Batxillerat 2017 4.2. CFGM 2017 4.3. CFGS 2017 5. PQPI/PFI 2017 6. Específics educació especial 2017 TOTAL 2017 1. Exclusius infantil 2016 2. Educació infantil i primària 2016 3. Educació infantil, primària i secundària 2016 4. Educació secundària 2016 4.1. Batxillerat 2016 4.2. CFGM 2016 4.3. CFGS 2016 5. PQPI/PFI 2016 6. Específics educació especial 2016 TOTAL 2016 1. Exclusius infantil 2015 2. Educació infantil i primària 2015 4. Educació secundària 2015 3. Educació infantil, primària i secundària 2015 6. Específics educació especial 2015 4.1. Batxillerat 2015 4.2. CFGM 2015 4.3. CFGS 2015 5. PQPI/PFI 2015 TOTAL 2015 1. Exclusius infantil 2014 2. Educació infantil i primària 2014 3. Educació infantil, primària i secundària 2014 4. Educació secundària 2014 4.1. Batxillerat 2014 4.2. CFGM 2014 4.3. CFGS 2014 5. PQPI/PFI 2014 6. Específics educació especial 2014 TOTAL 2014 1. Exclusius infantil 2013 2. Educació infantil i primària 2013 4. Educació secundària 2013 3. Educació infantil, primària i secundària 2013 6. Específics educació especial 2013 4.1. Batxillerat 2013 4.2. CFGM 2013 4.3. CFGS 2013 5. PQPI/PFI 2013 TOTAL 2013 1. Exclusius infantil 2012 2. Educació infantil i primària 2012 4. Educació secundària 2012 3. Educació infantil, primària i secundària 2012 6. Específics educació especial 2012 4.1. Batxillerat 2012 4.2. CFGM 2012 4.3. CFGS 2012 5. PQPI/PFI 2012 TOTAL 2012