De la tendència a l'oportunitat | geopolítiques

Casos reals d'aplicacions de megatendències inspiradores


Sostenibilitat Canvi climàtic Transparència

Fairphone

L’empres Fairphone fabrica Smartphones ètics. Per fer-ho, s’assegura d’investigar d’on provenen cadascun dels seus components, assegurant-se que els minerals que utilitzen no suportin grups armats ni treball infantil. A més, l’empresa ha fet de la transparència la seva bandera, anunciant a a seva pàgina web la procedència i el cost dels components del producte final.

Nous models de negoci Economia social

Som energia

Som energia és una cooperativa productora d’energia renovable sense ànim de lucre. Produeixen energia a partir de fonts renovables (solar, vent, biogas, biomassa) i la comercialitzen als socis que hagin contractat la cooperativa. El seu objectiu és impulsar un model energètic 100% renovable i en mans dels socis.

Nous models de negoci Economia Circular SostenibilitatCanvi climàtic

Zicla

Zicla és una empresa que es dedica a reconvertir residus en nous materials per a la indústria i en productes per al mobiliari urbà i el trànsit a les ciutats. El seu objectiu és contribuir a la seguretat i accessibilitat de la ciutat tot fent-la un espai ecològic i sostenible. Entre els seus productes hi ha jardineres que protegeixen el carril bici, sistemes vectorials que milloren l’aprofitament d’espai i sistemes que segreguen els fluxos de trànsit.

Sostenibilitat Nous models de negoci Canvi Climàtic

Koiki

En l’època de major creixement de l’e-commerce, l’empresa Koiki pretén una forma sostenible i no contaminant d’entrega de paquets. Els seus treballadors i missatgers són persones del barri dels usuaris, i es desplacen o bé a peu o bé en bicicleta. D’aquesta manera es millora l’economia dels barris, es redueixen les emissions de CO2 i millora el trànsit.

Sostenibilitat Canvi climàtic

BioFoam

BioFoam és un nou material fabricat per l’empresa Syndra. La característica especial d’aquest material és la seva similitud amb el poliestirè, material amb el que es fabriquen un munt d’envasos. La diferència és que la BioFoam és una espuma orgànica i biodegradable, al contrari que el poliestirè, que és un material fòssil no degradable. Per tant, la BioFoam és un exemple de com un nou producte en substitueix a un de tradicional a causa del seu menor impacte mediambiental.

Sostenibilitat Canvi climàtic

Sustainer Homes

Sustainer Homes és una empresa d’arquitectura Holandesa que construeix cases sostenibles i fins i tot autosuficients, és a dir, que estan fora de la xarxa de serveis, generen la seva pròpia energia i tenen el seu propi sistema d’aigües residuals. Les cases construïdes per aquesta empresa generen un 90% menys d’emissions de CO2 que els edificis comuns, i generen energia a través de plaques solars.

Economia Circular Sostenibilitat Guerra pels recursos

Bio Bean

Bio Bean és una empresa que es dedica a recuperar els residur de cafè generats a domicilis i a establiments de restauració per transformar-los en energia, com biocombustible o bioquímics. D’aquesta manera, evita que els residus vagin a parar a la natura i crea energia alternativa als combustibles fòssils.